Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης συνδέθηκε στο… ίντερνετ

Ο ιερός βράχος της Ακρόπολης συνδέθηκε στο… ίντερνετ

Από τις ρίζες του ανθρώπινου πολιτισμού στις ψηφιακές λεωφόρους της σύγχρονης τεχνολογίας. Ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης, αυτού του ξεχωριστού ορόσημου της ανθρώπινης δημιουργίας, απέκτησε δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία φοιτητών, ερευνητών και καθηγητών από όλο τον πλανήτη που επισκέπτονται τον ιερό βράχο. Πρόκειται για μια υπηρεσία που παρέχεται μόνο για μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (και ερευνητές), καθώς στηρίζεται στην επέκταση ενός ιδιαίτερου δικτύου που έχουν δημιουργήσει πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο για να εξυπηρετήσουν την επικοινωνία και το έργο σπουδαστών και εκπαιδευτικών.

Την πρωτοβουλία πήρε το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το οποίο σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) εγκατέστησε προηγμένη υποδομή Wi-Fi στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ, μέσω της υπηρεσίας περιαγωγής eduroam. Το eduroam είναι διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για τη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Η υπηρεσία eduroam υλοποιείται και αναπτύσσεται από το Πανευρωπαϊκό Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό δίκτυο GÉANT και προσφέρει στους χρήστες των ιδρυμάτων-μελών του εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, με χρήση των ατομικών κωδικών πρόσβασης (credentials) που διαθέτουν από το ίδρυμά τους. Δηλαδή δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, ο φοιτητής σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας, που συμμετέχει στο GÉANT, να συνδεθεί με το Wi-Fi της Ακρόπολης με νέο κωδικό και νέα πιστοποίηση. Απλά θα βάλει τα στοιχεία με τα οποία συνδέεται με ασφάλεια στο ίδρυμά του. Την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσει και ο Ελληνας φοιτητής και πανεπιστημιακός. Το eduroam είναι ιδιαίτερα ασφαλές, καθώς εφαρμόζει τα πλέον εξελιγμένα συστήματα κρυπτογράφησης.

Το πανεπιστημιακό Wi-Fi στην Ακρόπολη θα διευκολύνει ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των επισκεπτών του εμβληματικού αρχαιολογικού χώρου, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές που διαθέτουν για να επικοινωνήσουν μέσω ίντερνετ. Από την υπηρεσία αυτή αναμένεται να προκύψουν στο μέλλον διαδικτυακές εφαρμογές, όπως η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για εξατομικευμένη πλοήγηση και πληροφόρηση για όλους τους χώρους του μνημείου της Ακρόπολης. Το ΕΔΕΤ, στο οποίο συμμετέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, έχει πάρει πρωτοβουλίες για τη διάχυση της είδησης για την ασύρματη διασύνδεση της Ακρόπολης, μια είδηση με προφανή διεθνή εμβέλεια. Η αξιοποίηση του δικτύου των πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο eduroam καθώς και των κοινωνικών δικτύων αναμένεται να οδηγήσει την είδηση για τις «ψηφιακές πύλες» της Ακρόπολης στις τέσσερις γωνιές της Γης.

Καθημερινή

Leave a Reply

Your email address will not be published.