Ακίνητα: Νέα χαράτσια φέρνει το Κτηματολόγιο

Ακίνητα: Νέα χαράτσια φέρνει το Κτηματολόγιο

Νέες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων φέρνει με προσαυξήσεις στα τέλη έκδοσης και χορήγησης αντιγράφων και πιστοποιητικών το νομοσχέδιο του υπουργού Περιβάλλοντος που αναμένεται το επόμενο διάστημα να κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” το νομοσχέδιο μετατρέπει το κτηματολόγιο σε ΝΠΔΔ, με την επωνυμία «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου» και 7μελές Δ.Σ.
Αναφορικά με τα υποθηκοφυλακεία, καταργούνται τα έμμισθα και τα άμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας, όπως επίσης καταργούνται και τα Κτηματολογικά Γραφεία σε Ρόδο, Κω και Λέρο. Επιπλέον καταργούνται και οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού τωγν εμμίσθων υποθηκοφυλακείων και των Κτηματολογικών Γραφείων και ανωτέρω περιοχών, καθώς και οι θέσεις αμίσθων υποθυκοφυλάκων της χώρας.
Το κόστος:
Τέλη για την έκδοση και χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών:
1. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού από τα βιβλία καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Όταν με την ίδια αίτηση χορηγούνται περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για τον ίδιο τίτλο, καταβάλλεται πάγιο τέλος 6,50 ευρώ.
2. Για την χορήγηση αντιγράφου στοιχείου από το αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου ή του υποκαταστήματός του καταβάλλεται πάγιο τέλος 9,50 ευρώ. Το τέλος του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 4,50 ευρώ.
3. Για την χορήγηση αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματογραφικού διαγράμματος καταβάλλεται πάγιο τέλος 15 ή 33 ευρώ αντίστοιχα.
4. Για την χορήγηση πιστοποιητικού με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης:
Έως και 1.000 τ.μ. 40 ευρώ.
Πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ. 80 ευρώ.
Πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ. 250 ευρώ.
Πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 50.000 τ.μ. 400 ευρώ.
Πάνω από 50.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ. 600 ευρώ.
Πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ. 1.500 ευρώ.
Πάνω από 300.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ. 2.500 ευρώ

Πηγή: newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.