Έρευνα αγοράς σφραγίδων από την σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινώνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς  προτίθεται  να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση προμήθειας σφραγίδων 96 τεμαχίων.
Παρακαλούνται οι  ενδιαφέρομενοι  επαγγελματίες προμηθευτές να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους εντός σφραγισμένου φακέλου, στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής  εώς την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου  2015 ώρα 12.30 μ.μ.
Σχέδια των σφραγίδων μπορούν οι προμηθευτές να παραλαμβάνουν από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.

 

Ο Πρόεδρος

Στυλιάδης Δημήτριος

Leave a Reply

Your email address will not be published.