Ερώτηση στην Βουλή για την Εξέταση ενστάσεων των μετεγγραφών φοιτητών συνυπέγραψε η Μαρία Αντωνίου

Ερώτηση στην Βουλή για την Εξέταση ενστάσεων των μετεγγραφών φοιτητών συνυπέγραψε η Μαρία Αντωνίου

Με θέμα την εξέταση ενστάσεων για μετεγγραφές φοιτητών κατατέθηκε Ερώτηση από Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και της Μαρίας Αντωνίου που συνυπέγραψε την Ερώτηση.

Στην Ερώτηση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετεγγραφών των φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, πολλές αιτήσεις φοιτητών για μετεγγραφή που συγκέντρωσαν 4 ή 5 ή και περισσότερα μόρια δεν έγιναν δεκτές, με συνέπεια να είναι ιδιαίτερα υψηλός ο αριθμός των ενστάσεων.

Είναι προφανές ότι οι φοιτητές που υπάγονται σε αυτές τις κατηγορίες, εάν δεν γίνει δεκτή η ένστασή τους για μετεγγραφή, ουσιαστικά είναι καταδικασμένοι να διακόψουν τις σπουδές τους, παρόλο που πέτυχαν στις εξετάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά ακυρώνεται η επιτυχία τους και αναιρούνται τα όνειρα και οι προσδοκίες τους, τονίζουν οι Βουλευτές στην Ερώτησή τους.

Η Ερώτηση

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων για μετεγγραφή των φοιτητών

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μετεγγραφών των φοιτητών για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Σύμφωνα με αυτά, πολλές αιτήσεις φοιτητών για μετεγγραφή που συγκέντρωσαν 4 ή 5 ή και περισσότερα μόρια δεν έγιναν δεκτές. Ως συνέπεια είναι ιδιαίτερα υψηλός ο αριθμός των ενστάσεων. Αξίζει προσοχής ότι σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4332/2015(ΦΕΚ 76 Α΄)[1] προκειμένου να λάβει 4 ή περισσότερα μόρια ένας φοιτητής, προέρχεται από τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οι οποίες συντηρούν επιπλέον σπίτια λόγω παιδιών (αδερφών) που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Σε άλλες δε περιπτώσεις πάσχουν (οι ίδιοι ή τέκνα αδέρφια ή γονείς ή σύζυγοι) από σοβαρά προβλήματα υγείας έχοντας πιστοποιημένη από ΚΕ.Π.Α αναπηρία 67% και άνω, ή από παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358) ΚΥΑ.

 

Είναι προφανές ότι οι φοιτητές που υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες, εάν δεν γίνει δεκτή η ένστασή τους για μετεγγραφή, ουσιαστικά είναι καταδικασμένοι να διακόψουν τις σπουδές τους, παρόλο που πέτυχαν στις εξετάσεις. Δηλαδή ουσιαστικά ακυρώνετε την επιτυχία τους και αναιρείτε τα όνειρα και τις προσδοκίες τους.

 

Με βάση τα παραπάνω ερωτάστε κύριε Υπουργέ:

 

  • Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το θέμα των ενστάσεων των φοιτητών που συγκεντρώνουν 4 ή 5 ή και περισσότερα μόρια;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε να ικανοποιήσετε τις ενστάσεις των φοιτητών που έχουν πραγματικό πρόβλημα;
  • Εφόσον γίνει δεκτή η ένστασή τους, πως θα διασφαλίσετε ώστε οι παραπάνω φοιτητές να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία αίτησης δωρεάν στέγασης και σίτισης στις σχολές που θα μετεγγραφούν;

 

 

[1] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τη με αριθ. 158978/Z1/27-09-2016  (ΦΕΚ 3135 Β΄) Υ.Α.

Leave a Reply

Your email address will not be published.