80.000€ στον Δήμο Άργους Ορεστικού

80.000€ στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,  ανταποκρινόμενος στο αίτημα του Δήμου Άργους Ορεστικού, Nομού Καστοριάς, που αφορά στην αντιμετώπιση ζημιών που υπέστη από κακοκαιρία, ενέκρινε οικονομική ενίσχυση ύψους 80.000 ευρώ, αποκλειστικά για τα απαραίτητα έργα υποδομής, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.

Leave a Reply

Your email address will not be published.