740 προσλήψεις σε ελληνικά αεροδρόμια

740 νέες θέσεις εργασίας προωθούν οι εταιρείες SWISSPORT και SKYSERV, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της θερινής περιόδου σε όλη την Ελλάδα.

Οι νέοι εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων θα προσληφθούν σταδιακά από τις 15 Μαΐου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου.

Οι προς κάλυψη ειδικότητες είναι:

– Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Επιβατών (230 θέσεις)
Προϋποθέσεις
Απόφοιτοι Λυκείου. Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών θα προτιμηθούν
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate
Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας επιθυμητή
Εμπειρία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, Αεροπορική εταιρεία ή αντιπρόσωπο επιθυμητή
Γνώσεις Η/Υ
Ηλικία 20-40

– Εργάτες Φορτοεκφορτωτές (255 θέσεις)
Προϋποθέσεις
Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης επιθυμητή
Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή
Ηλικία 20-40

– Υπάλληλοι Πίστας (112 θέσεις)
Απόφοιτοι Λυκείου. Πτυχιούχοι σχολής Αεροπορικών Σπουδών θα προτιμηθούν
Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, Αεροπορική εταιρεία ή αντιπρόσωπο επιθυμητή
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο First Certificate
Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας επιθυμητή
Γνώσεις Η/Υ
Κάτοχος Αδείας Οδήγησης Β Κατηγορίας
Ηλικία 20-40

– Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων (94 θέσεις)
Άδεια Χειριστή Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή
Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή
Ηλικία 20-50

– Οδηγοί Λεωφορείου (50 θέσεις)
Άδεια Οδήγησης Δ’ Κατηγορίας
Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιθυμητή
Προϋπηρεσία σε Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης, επιθυμητή
Ηλικία 20-50

Πηγή: topontiki.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.