73 προσλήψεις στη ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα ανοικτές για αιτήσεις

73 προσλήψεις στη ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα ανοικτές για αιτήσεις

73 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟ 19-09-2016 ΜΕΧΡΙ 28-09-2016

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Παρασκευή Σπανούδη – Ευαγγελία Θεοχάρη τηλ. επικ. 24630-52437

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published.