31η Έμπορο-Βιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας

Το Επιμελητήριο Καστοριάς, στο πλαίσιο της συνεργασίας των Επιμελητηρίων Δυτι-κής Μακεδονίας, θα επιδοτήσει τη συμμετοχή επιχειρήσεων του Νομού Καστοριάς στην 31η <<Έμπορο-Βιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας>> που θα πραγματοποιηθεί από 16 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Κοζάνης στα Κοίλα.

Η επιδότηση θα ανέρχεται σε 80% επί του κόστους του ενοικίου για επι-χειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από 16.09.2010. Το κόστος ενοικίου ανέρχεται σε 50,00 ευρώ ανά τ.μ. για περίπτερο εσωτερικού χώρου ενώ για περίπτερο εξωτερικού χώρου το κόστος ανέρχεται στα 20,00 ευρώ ανά τ.μ.

Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί ένα σημείο αναφοράς του επιχειρηματικού κόσμου της Δυτικής Μακεδονίας ενώ ήδη έχει καθιερωθεί και ως έκθεση βαλκανικού χαρακτήρα.

Οι εκθέτες που θα συμμετάσχουν στην εν λόγω εκδήλωση, θα είναι επαγγελματίες, έμποροι και μεταποιητές, από όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων και από όλες τις περιοχές της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

* Στην συνεργασία με τα βαλκάνια, όπου θα υπάρχουν εμπορικοί επισκέπτες –αντιπρόσωποι για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις χώρες αυτές.

* Στα Αρωματικά φυτά της Δ. Μακεδονίας με ειδικό αφιέρωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπο-ρούν είτε να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες και μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015. Υπεύθυνη Τμήματος Εξωτερικού Εμπορίου τηλ. 2467027537 – 2467028981, είτε να επισκεφθούν τον διαδικτυακό ιστότοπο του Επιμελητηρίου Καστοριάς:www.kastoriachamber.gr.

Εκ του Επιμελητηρίου

Leave a Reply

Your email address will not be published.