20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους Ορεστικού

Σας καλούμε  να προσέλθετε στις   22-7-2015, ημέρα   Τετάρτη     και ώρα  13:30  σε  έκτακτη  συνεδρίαση λόγο του επείγοντος στο Δημαρχείο με θέματα  ημερήσιας διάταξης :

 

 

1

Ψήφιση διάθεση πιστώσεων πρ/σμού οικονομικού  έτους 2015 Δήμου Άργους-Ορεστικού

2

Καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λυόμενων μεταλλικών κατασκευών εμποροπανήγυρης»

3

Καθορισμός όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μουσαμάδων και τεντών για τις ανάγκες του Δήμου».

4

Καθορισμός τελών χρήσεως χώρων εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού έτους 2015

5

Καθορισμός όρων δημοπράτησης χώρου για την λειτουργία του Λούνα Πάρκ κατά την εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2015

6

Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στου Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδείας – Αθλητισμού -Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Άργους Ορεστικού» Στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του γεγονότος ότι   τα θέματα αφορούν την  εμποροπανήγυρη και οι σχετικές διαδικασίες  θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου 2015, επίσης  η συμμετοχή του Ν.Π. στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α. πρέπει να γίνει μέχρι τις 31-7-2015.

 

Οικονομικής Επιτροπής

Χατζής Πέτρος

Leave a Reply

Your email address will not be published.