18 θέματα πρός συζήτηση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

Κατά την 35η συνεδρίαση για το έτος 2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος και τα μέλη της, καλούνται την Πέμπτη 10/09/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) , με θέματα:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

2. «Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για τον Καθαρισμό Ποταμού Πραμόριτσα στη θέση Κλήμα της περιοχής του Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.995,00 € για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού

4. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλων προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (αριθμ.16/2015 διακήρυξη)

5. Έγκριση πρακτικού Νο 15 που αφορά στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. διακήρυξης 8/2015) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2015-2016

6. Έγκριση εξουσιοδότησης των πάσης φύσεως Ν.Π.Δ.Δ.-Ιδρυμάτων κλπ. για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων περιόδου 2015-2016 Π.Ε. Γρεβενών

7. Έγκριση δαπάνης ποσού για την πληρωμή δαπάνης τόκων υπερημερίας του έργου «Πλήρης κατασκευή ΚΤΕΟ Κοζάνης»

8. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης ιστορικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών

9. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

10. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

11. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας

12. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς

13. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.

14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

16. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «2ο RALLY sprint Βελβεντού»

17. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΣΠΑ – ΣΑΕΠ 0058 «Εσωτερικό και Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Καστανιάς Δ. Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.