Δήμος Καστοριάς: Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Δήμος Καστοριάς: Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλεί σε συνεδρίαση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), την23η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010

  1. Έγκριση ή μη χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (σχετική αίτηση της κ. Μπάσιου Ελένης του Δημητρίου).

 

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής

 

Μπινιάκος Μιχαήλ

Αντιδήμαρχος Δήμου Καστοριάς
Leave a Reply

Your email address will not be published.