​Ποια είδη υπάγονται σε μειωμένο και υπερμειωμένο ΦΠΑ – Οδηγός ΑΑΔΕ

​Ποια είδη υπάγονται σε μειωμένο και υπερμειωμένο ΦΠΑ – Οδηγός ΑΑΔΕ

Οδηγό με αναλυτικά παραδείγματα αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται σε μειωμένο (13%) και υπερμειωμένο (6%) συντελεστή ΦΠΑ εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) οι συντελεστές ΦΠΑ είναι τρεις:

  • κανονικός 24%,
  • μειωμένος 13% και
  • υπερμειωμένος 6%.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στον μειωμένο ή στον υπερμειωμένο συντελεστή αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/00. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.

Η υπαγωγή όλων των αγαθών στον κατάλληλο συντελεστή ΦΠΑ γίνεται σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό της κατάλληλης δασμολογικής κλάσης του προϊόντος (δασμολογική κατάταξη), σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες περί ερμηνείας της Συνδυασμένης Ονοματολογίας του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. και τις λοιπές διατάξεις αυτής (καν. 2658/87 όπως ισχύει) ώστε να μην δημιουργούνται ασάφειες ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή των συντελεστών του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της οδηγίας 112/2006 του Συμβουλίου «σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας», αναφορικά με την εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη Συνδυασμένη Ονοματολογία για να οριοθετούν επακριβώς την οικεία κατηγορία των αγαθών για την οποία εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές φόρου προστιθεμένης αξίας.

Οι διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ ενσωματώνονται στο εθνικό μας δίκαιο με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/00 «Κώδικας ΦΠΑ» στο οποίο τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ προσδιορίζονται πέραν της περιγραφής τους και με την αντίστοιχη Δασμολογική κλάση (ΔΚ) του Δασμολογίου της Ε.Ε.

Ενδεικτικά παραδείγματα αγαθών που υπάγονται σε μειωμένους συντελεστές

Παράγραφος 1 _ Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Συντελεστής ΦΠΑ 13%

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά. Τα άλογα για τις ιπποδρομίες υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 24%, (Δ.Κ. ΕΧ 0101,0102, 0103, 0104)

Παράγραφος 2 _ Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, συντελεστής ΦΠΑ 13%.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά (Δ.Κ. 0105).

Παράγραφος 3_ κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων), συντελεστής ΦΠΑ 13%.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τα κουνέλια, περιστέρια, ορτύκια, φασιανοί, πέρδικες, λαγοί και λοιπά ζώα και πτηνά, ζωντανά, που προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή. Ζώα που εκτρέφονται για τη γουνοποιία. Μέλισσες. Ακάρεα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντί εντομοκτόνων) (Δ.Κ. ΕΧ 0106).

Παράγραφος 6 _ Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται αλλού. (Δ.Κ. 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409)

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ τα κατωτέρω:

  • Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), (ΔΚ 0401) .
  • Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών (ΔΚ 0402)
  • Γιαούρτι, κεφίρ, βουτυρόγαλα ( ΔΚ 0403)
  • Ορός γάλακτος (ΔΚ 0404) – Βούτυρο (ΔΚ 0405) – Τυριά (ΔΚ 0406)
  • Αυγά πτηνών με τσόφλια νωπά διατηρημένα ή βρασμένα(ΔΚ 0407) – Αυγά πτηνών χωρίς τσόφλι, κροκοί αυγών (ΔΚ 0408)
  • Μέλι φυσικό. (ΔΚ 0409).

Επισημαίνεται ότι ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στο μέλι που λαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από μέλισσες ή από άλλα έντομα, έστω και με κομμάτια κηρήθρας ή ολόκληρη κηρήθρα, χωρίς καμία προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ουσιών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας, καθώς και μείγματα φυσικών μελιών διαφορετικών τύπων (π.χ. ανθέων, θυμαριού, πεύκου, κλπ.)

  • Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που είναι κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, τα οποία δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται σε άλλες κλάσεις της Ονοματολογίας (ΔΚ0410), μεταξύ άλλων:

Τον βασιλικό πολτό, όταν παρουσιάζεται σε πρωτογενή μορφή (π.χ. σε πάστα ή αποξηραμένος). Στην περίπτωση που ο βασιλικός πολτός παρουσιάζεται σε κάψουλες ή σε χάπια, τότε αυτός κατατάσσεται στη δασμολογική κλάση 2106 του Δασμολογίου Την πρόπολη σε πρωτογενή μορφή. Στην περίπτωση που η πρόπολη παρουσιάζεται σε κάψουλες ή σε χάπια, τότε κατατάσσεται στη δασμολογική κλάση 2106 του Δασμολογίου (ΦΠΑ 24%).

Πηγή: epixeiro.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.