Ώρα για δουλειά: Οι σταυροί έως τώρα

Ώρα για δουλειά: Οι σταυροί έως τώρα

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση έχουν καταμετρηθεί 35 από τα 93, ποσοστό ενσωμάτωσης 37,63%, του Δήμου Καστοριάς. Ακολουθεί η λίστα με τους σταυρούς όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα για τον συνδυασμό Ώρα για δουλειά του Γ. Κορεντσίδη

Leave a Reply

Your email address will not be published.