Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Διοικητηρίου Π.Ε. Καστοριάς»

Την σύμβαση για την «Συντήρηση του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γεώργιος Κασαπίδης και ο ανάδοχος του έργου Γεώργιος Μπίλλιας, την Παρασκευή 05 Φεβρουαρίου 2021.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση και η ανακαίνιση του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν άμεσα, περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των WC και προσθήκη νέων, μεταξύ των οποίων και WC ΑΜΕΑ. Επίσης, θα γίνει διαμόρφωση του computer room στο ισόγειο του κτιρίου. Υγρομόνωση του δώματος του ισογείου και προσθήκη κιγκλιδωμάτων για την παρεμπόδιση της πρόσβασης στο δώμα. Ανακαίνιση των βερνικωμάτων των εξωτερικών ξύλινων επιφανειών.
Καθαίρεση τμήματος της επιφάνειας του επιχρίσματος της αίθουσας αμφιθεάτρου στο ισόγειο του κτιρίου και αποκατάστασης του, καθώς και αποκατάστασης των ελαιοχρωματισμών της αίθουσας. Τοποθέτηση υδρορροών περιμετρικά στην στέγη καθώς και των απαραίτητων κατεβασιών. Χρήση καλαθοφόρου οχήματος για εκτέλεση εργασιών σε μεγάλο ύψος. Τέλος, θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες ώστε να πιστοποιηθεί η πυρασφάλεια του κτιρίου.
Το έργο, με προϋπολογισμό μελέτης 234.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) της Π.Ε. Καστοριάς και η συνολική προθεσμία περαίωσης του είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.