Υπογραφή έργου «Εξοπλισμός βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Καστοριάς με τη μέθοδο της υπογειοποίησης»

Υπογραφή έργου «Εξοπλισμός βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Καστοριάς με τη μέθοδο της υπογειοποίησης»

Στο γραφείο Δημάρχου, σήμερα, υπογράφτηκε η σύμβαση της προμήθειας: «Εξοπλισμός βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στον Δήμο Καστοριάς με τη μέθοδο της υπογειοποίησης», προϋπολογισμού 209.907,20 € με ΦΠΑ.

Πρόκειται για την προμήθεια 46 ημιυπόγειων κάδων, χωρητικότητας 3.000 λίτρων έκαστος. Η δημόσια δαπάνη θα εκτελεστεί μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση πόλεων» του Πράσινου Ταμείου».

Η δράση εντάσσεται σε ένα συνολικό πρόγραμμα που αποτελείται από επιμέρους καινοτόμες δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων, υπογειοποίησης κάδων οικιακών απορριμμάτων, προώθησης της ανακύκλωσης απορριμμάτων  και δημιουργίας / διαμόρφωσης νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό.ν

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η διοίκηση του Δήμου Καστοριάς καθίσταται έτοιμη να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό πρόγραμμα βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα επιφέρει πολλαπλές ωφέλειες τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε επίπεδο περιβαλλοντικής ωφέλειας. Ειδικότερα αντιμετωπίζονται τα εξής:

  • Εξοικονόμηση χώρου & φυσική συμπίεση απορριμμάτων:
  • Εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων.
  • Μείωση των εξόδων συντήρησης λόγω ανθεκτικής και εύχρηστης κατασκευή.
  • Μείωση των δυσάρεστων οσμών και βελτίωση της καλαισθησίας
  • Χρήσεις – Προώθηση της Ανακύκλωσης.
  • Αναβάθμιση της περιοχής
  • Βελτίωση συνθηκών εργασίας του προσωπικού
  • Μείωση της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης.

ypogeioi-580x325

(φωτό αρχείου)

Leave a Reply

Your email address will not be published.