Το ΣΔΕ Καστοριάς στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D στο ΤΕΙ Καστοριάς

Το ΣΔΕ Καστοριάς στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D στο ΤΕΙ Καστοριάς

Την Παρασκευή 7/12/2018 το ΣΔΕ Καστοριάς επισκέφτηκε το Εργαστήριο Παραγωγής 3D του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Καστοριάς σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με θέματα Νέων Τεχνολογιών, όπως 3D αποτύπωση, 3D Scanning, 3D Editing, 3D printing, Motion capture, 3D Video, Εικονική πραγματικότητα, Επαυξημένη πραγματικότητα. Την ενημέρωση και παρουσίαση για τις διαθέσιμες τεχνολογίες του εργαστηρίου πραγματοποίησε ο υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ κ. Αθανάσιος Ευαγγέλου τον οποίο και ευχαριστούμε.

Leave a Reply

Your email address will not be published.