Τι δεσμεύει ενοικιαστές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων πριν και μετά το 2014

Τι δεσμεύει ενοικιαστές κατοικιών και επαγγελματικών χώρων πριν και μετά το 2014

Αντιμέτωποι με αλλαγές στην νομοθεσία που έγιναν το 2014 έρχονται ενοικιαστές κυρίως επαγγελματικών χώρων αλλά και απλών κατοικιών, που θέλουν να αφήσουν τον χώρο που έχουν νοικιάσει, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές διχογνωμίες με τους ιδιοκτήτες που καταλήγουν ακόμα και στα δικαστήρια.

Του Μαρίνου Γκασιάμη

Πηγή: news.gr

Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι μισθωτές τόσο στην επαγγελματική μίσθωση όσο και στην μίσθωση κατοικίας είναι ότι μέχρι το 2014 υπήρχε υποχρεωτική εκ του νόμου ελάχιστη διάρκεια των 12 ετών όσον αφορά την επαγγελματική στέγη και των 3 ετών όσον αφορά την μίσθωση κατοικίας και οι μισθωτές δεν είχαν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το μίσθιο μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης και πριν παρέλθουν οι πιο πάνω προθεσμίες.

Μετά το 2014 όμως με σχετική νομοθεσία έχουν επέλθει αλλαγές τις οποίες επεξήγησε στο news.gr ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΠΕ.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών Άγγελος Σκιαδάς δήλωσε στο news.gr: «Αν θελήσουν να φύγουν νωρίτερα μπορεί να υποχρεωθούν να πληρώσουν τα ενοίκια μέχρι την λήξη της μίσθωσης.

Ισχύει αυτό και μάλιστα μέχρι το 2014 με τον προηγούμενο νόμο είχε ο ενοικιαστής το δικαίωμα με μια τρίμηνη προειδοποίηση να απαλλαγεί από το υπόλοιπο χρονικό διάστημα πληρώνοντας ένα ενοίκιο αποζημίωση μόνο, αλλά αυτό καταργήθηκε από το 2014 και επομένως δεσμεύεται για όλο το διάστημα της συμβατικής διάρκειας. Είναι γεγονός.

Οι μισθώσεις που είχαν γίνει πριν από το 2014 όντως πρέπει να μείνουν δώδεκα χρόνια, έχουν όμως δικαίωμα να καταγγείλουν την μίσθωση με τρίμηνη προειδοποίηση.

Δηλαδή δεν πρέπει να φεύγουν έτσι πρέπει να καταγγέλλουν την μίσθωση.

Η δωδεκαετία ισχύει για τις μισθώσεις που έχουν γίνει πριν από το 2014 με δικαίωμα όμως καταγγελίας για τρίμηνη προειδοποίηση.

Οι μισθώσεις που έχουν γίνει μετά το Μάρτιο του 2014 δεν έχουν δωδεκαετή έχουν τριετία, αλλά όσο είναι ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης δεσμεύεται ο μισθωτής και δεν μπορεί να φύγει. Αυτά ισχύουν για την επαγγελματική μίσθωση.

Για την μίσθωση κατοικίας πάντα ήταν τριετής η διάρκεια και πριν το 2014 και τώρα και όντως δεν μπορεί να φύγει ο ενοικιαστής πριν την τριετία εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, για παράδειγμα έχει προβλήματα το σπίτι με υγρασίες ή υπάρχουν προβλήματα υγείας ή απότομη μεταβολή στην οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του μισθωτή. Πρέπει να είναι ειδικοί λόγοι για να φύγει»

Leave a Reply

Your email address will not be published.