Σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας λόγω Υψηλής Επικινδυνότητας Εκδήλωσης και Εξάπλωσης Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Καστοριάς

Σύγκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας λόγω Υψηλής Επικινδυνότητας Εκδήλωσης και Εξάπλωσης Πυρκαγιάς στην Π.Ε. Καστοριάς

Έκτακτη Συνεδρίαση πρόκειται να πραγματοποιήσει σήμερα Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021, ώρα 07:00 μ.μ., στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Καστοριάς, με θέμα:

τη «Λήψη Έκτακτων Μέτρων  λόγω Κατηγορίας Κινδύνου επιπέδου 4 (πολύ υψηλή) προς αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών στην Π.Ε. Καστοριάς».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις προς αποφυγή του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published.