Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Καστοριάς για την πρόληψη εκτάκτων καιρικών φαινομένων

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Καστοριάς για την πρόληψη εκτάκτων καιρικών φαινομένων

Η πρόληψη των εκτάκτων καιρικών φαινομένων (πλημμυρών-χιονοπτώσεων-παγετού) και η όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπισή τους, μέσα από τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και τον κοινό προγραμματισμό, ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Δήμου Καστοριάς, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στις 13/11/2018  και ώρα 11:00 π.μ.,  στο Δημαρχείο Καστοριάς, υπό την προεδρία του Aντιδημάρχου Καστοριάς Υπεύθυνου Πολιτικής Προστασίας  κ. Στούμπα Αντώνιο.

Παρόντες  στη συνεδρίαση ήταν τα μέλη του ΣΤΟ Δήμου Καστοριάς που αποτελείται από τους εκπροσώπους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, και του Στρατού, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας, ο εκπρόσωπος της Ε.Τ.Α.Κ. Καστοριάς, εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΚ, καθώς και εκπρόσωπος του Ε.Κ.ΑΒ.

Συζητήθηκαν θέματα ετοιμότητας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων, οι προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορέα σε περίπτωση συμβάντος και οι απαιτούμενες ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα φαινόμενα αυτά. Τονίστηκε η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, όπως και η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων, που ανταποκρίνονται πάντοτε πρόθυμα.

Ο Αντιδήμαρχος, επικέντρωσε την τοποθέτησή του στην πρόληψη, στο συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών  για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που αφορούν τη χειμερινή περίοδο. Επίσης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι ο Δήμος έχει συνάψει συμβάσεις με τους εργολάβους για εργασίες αποχιονισμού και έχει προβεί στην προμήθεια αλατιού.

Διατυπωμένη πρόθεση του Δήμου Καστοριάς, είναι να αντιμετωπιστούν άμεσα όσα προβλήματα διαπιστώθηκαν, ώστε να εξασφαλίζεται η ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων και των δυσμενών επιπτώσεων από πλημμύρες χιονοπτώσεις και παγετό.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.