Συνεδρίαση Δήμου Άργους Ορεστικού: Δείτε τα θέματα

Συνεδρίαση Δήμου Άργους Ορεστικού: Δείτε τα θέματα

Ακολουθούν τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

1

Επικύρωση πρακτικών της 1ης/2020 συνεδρίασης (τακτικής) του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων Αθλητικού Σταδίου Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη  ΣΑΕ 016 και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής του.

3

Αποδοχή της  απόφασης ένταξης του έργου «Ανακατασκευή – ανάπλαση αύλειων χώρων Δημοτικού Σχολείου Κωσταραζίου και 1ου Νηπιαγωγείου Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και καθορισμός του συστήματος δημοπράτησής του.

4

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία δύο (2) νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας δυναμικότητας 12 βρεφών έκαστο, στον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Άργους Ορεστικού (οδός Ολυμπιάδος 16)».

5

Αποδοχή της απόφασης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών.

6

Λήψη απόφασης περί δημοσιοποίησης ανακοίνωσης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου: «Διαπλάτυνση και ανακατασκευή Δημοτικής οδού από Α/Κ Εθνικής Οδού Άργους Ορεστικού – Δισπηλιού με δημοτική οδό προς οικισμό Αμπελοκήπων (χ.θ. 0+0.000) έως τη θέση “Γέφυρα Γκιόλε” (χ.θ. 0+616.70), από τη θέση “Γέφυρα Γκιόλε” (χ.θ. 0+0.000) έως οικισμό Αμπελοκήπων (χ.θ. 0+833.50) και από τη θέση “Γέφυρα Γκιόλε” (χ.θ. 0+0.000) έως τη  θέση “Κοιμητήρια Μηλίτσας” (χ.θ. 1+934.30)» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δράσεων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του TAP.

7

Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020.

8

Αποδοχή επιχορηγήσεων και έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

9

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2019.

10

Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.

11

Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του αναψυκτήριου Άργους Ορεστικού.

12

Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων σε κοινότητες του Δήμου.

13

Έγκριση του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων  με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ”.

14

Έγκριση εγγραφής νηπίου σε παιδικό σταθμό του Δήμου.

15

Έγκριση διοργάνωσης  – συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων.

16

Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published.