Συνάντηση Ομάδας Εστίασης με θέμα “Συρρικνούμενες Ευρωπαϊκές Αγροτικές Περιοχές” στην ΠΕ Καστοριάς

Συνάντηση Ομάδας Εστίασης με θέμα “Συρρικνούμενες Ευρωπαϊκές Αγροτικές Περιοχές” στην ΠΕ Καστοριάς

Σήμερα Τρίτη 18/02/2020 πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Καστοριάς και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  συνάντηση της Ομάδας Εστίασης για την έρευνα σχετικά με τις Συρρικνούμενες ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές,  η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ESPON της ΕΕ. Με τη συμμετοχή σημαντικών εμπλεκόμενων τοπικών φορέων της περιοχής, όπως ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κ. Σαββόπουλος Δ., ο Δήμαρχος του Άργους Ορεστικού κ. Κεπαπτσόγλου Π., η Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δρ. Βλάχβεη Α., ο Πρόεδρος Συνδέσμου Γουνοποιών κ. Τσούκας Α., οι κκ Λουδοβάρης Σ. και Ραπτόπουλος Κ. από το δήμο Νεστορίου, η κα Ανδρονίκου Α. από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Καστοριάς, ο επιχειρηματίας του αγροδιατροφικού τομέα κ. Ραδόπουλος Δ., διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά του φαινομένου της περιοχής και διεξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν στην ευρωπαϊκή συνάντηση των φορέων του Προγράμματος ESPON στη Βουδαπέστη 25-27/02/2020 με σκοπό να τροφοδοτήσουν το σχεδιασμό των πολιτικών για την εδαφική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συντονιστής : Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Ερευνητική ομάδα: Ελένη Παπαδοπούλου, Ασπασία Βλάχβεη, Χρήστος Παπαλεξίου, Αφροδίτη Μπασιούκα

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.