Συμβουλευτική στην Εργασία και την Απασχόληση από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς

Συμβουλευτική στην Εργασία και την Απασχόληση από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς

Στόχο της συμβουλευτικής παρέμβασης αποτελεί η εκπαίδευση των εξυπηρετούμενων γυναικών σε τέσσερα βασικά σημεία:

  • Στην ενίσχυση της αυτό-εικόνας τους
  • Στην εκμάθηση τεχνικών για αναζήτηση εργασίας
  • Στη διαχείριση της πληροφόρησης για αγορά εργασίας
  • Στην προετοιμασία για την εργασιακή ένταξη

Οι ενδιαφερόμενες κατά τη διάρκεια των βραχυπρόθεσμων συναντήσεων και σε συνεργασία με τους συμβούλους απασχόλησης:

  • διερευνούν και προσδιορίζουν τις ανάγκες τους
  • καταγράφουν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τον εργασιακό χώρο
  • διαμορφώνουν και εφαρμόζουν ένα ατομικό επαγγελματικό σχέδιο
  • εξασκούνται στις τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Για οποιαδήποτε πληροφορία: 2467022122

Τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καστοριάς

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.