Στο τελικό στάδιο ο Βιολογικός καθαρισμός Νεστορίου

Στο τελικό στάδιο ο Βιολογικός καθαρισμός Νεστορίου

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται ο Βιολογικός καθαρισμός Νεστορίου, ένα έργο που πέρασε πολλά «κύματα». Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κατεβλήθηκαν επι 17 χρόνια δεν κατέστη δυνατή η ένταξή του. Η μελέτη εκπονήθηκε το 2001 με προ υπολογισμό 1.521.000 εκ. Ευρώ(χωρίς ΦΠΑ). Το έργο εντάχθηκε και δημοπρατήθηκε το 2018 απο την προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο τον Πασχάλη Γκέτσιο, και ανάδοχο την εταιρεία ΘΑΛΗΣ Α.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published.