Π.Ε. Καστοριάς: Χρηματοδότηση σε μελισσοκόμους για την αντικατάσταση κυψελών

Π.Ε. Καστοριάς: Χρηματοδότηση σε μελισσοκόμους για την αντικατάσταση κυψελών

Δικαιούχοι Ενίσχυσης της Δράσης 3.1 « Εξοπλισμός για τη Διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση Κυψελών)

Από το τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ) της Π.Ε. Καστοριάς, γνωστοποιείται ότι

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», του νέου τριετούς προγράμματος μελισσοκομίας 2017-2019, θα ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης  πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών

β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ

Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο και η σχετική αίτηση δήλωσης για συμμετοχή θα υποβληθεί μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της. Π.Ε. Καστοριάς στο τηλέφωνο 24673-50237 (αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Αθανάσιος  Μπέλλος).

Leave a Reply

Your email address will not be published.