Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες συντήρησης εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης»

Ανακοινώνουμε ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης» του Δήμου Καστοριάς προτίθεται να διενεργήσει έρευνα αγοράς (μέσω υποβολής οικονομικών προσφορών) για την απευθείας ανάθεση της προαναφερόμενης εργασίας.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της απόφασης οικ 189533/2011 (ΦΕΚ 2654Β/2011-09-11) να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Ν.Π.Δ.Δ.  (έδρα : Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς Τ.Κ. 52100) υπόψη του κ. Στυλιάδη Δημήτριου την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ. . Αμέσως μετά  θα αποσφραγιστούν οι προσφορές παρουσία των διαγωνιζομένων, εφόσον επιθυμούν να παρευρίσκονται στην διαδικασία .

Η τεχνική έκθεση, ο προϋπολογισμός και το έντυπο προσφοράς της ανωτέρω εργασίας συντήρησης διατίθενται δωρεάν.

Ο Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης

Στυλιάδης Δημήτριος

Leave a Reply

Your email address will not be published.