Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος G.AL.E.T.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος G.AL.E.T.

Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος G.AL.E.T,
προϋπολογισμού 17.900,00 €

Leave a Reply

Your email address will not be published.