Προσκόμιση Δικαιολογητικών των επιτυχόντων της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ στην Π.Ε. Καστοριάς

Προσκόμιση Δικαιολογητικών των επιτυχόντων της Δημόσιας Πρόσκλησης 4/2020 του ΟΑΕΔ στην Π.Ε. Καστοριάς

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς γίνεται γνωστό προς τους επιτυχόντες / ωφελούμενους της Δημόσιας Πρόσκλησης  4/2020 του ΟΑΕΔ, η οποία αφορά  την πρόσληψη εξήντα ένα (61) ατόμων, οκτάμηνης διάρκειας  στην Π.Ε. Καστοριάς στο πλαίσιο  του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα,

ότι όσοι έχουν προμηθευτεί το απαιτούμενο συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ όπου είναι εγγεγραμμένοι, πρέπει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση  του, να το  προσκομίσουν μαζί με όλα τα προβλεπόμενα από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά (άρθρο 10.5) στην υπηρεσία.  

Προς διευκόλυνση των επιτυχόντων, η αίτηση  και η υπεύθυνη δήλωση που αναφέρονται στη Δημόσια Πρόσκληση βρίσκονται ήδη αναρτημένα στον επίσημο ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (https://kastoria.pdm.gov.gr/proskomisi-dikaiologitikon-ton-epitychonton-tis-dimosias-prosklisis-4-2020-toy-oaed-stin-p-e-kastorias/)

Επίσης, τα δικαιολογητικά με την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά : g.mamara@kastoria.pdm.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, αρμόδια υπάλληλος  Γλυκερία Μαμάρα, τηλ. επικοινωνίας : 24673 50270.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

<<ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ >>

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2020

 1. ΦΩΤ/ΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 2. ΦΩΤ/ΦΟ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ Η/Υ ( ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ )
 4. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ( ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ )
 5. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΑΕΔ
 6. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ) ΟΠΟΥ Ο ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΩΣ ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ e-ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ/ΕΤΑΜ)
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986
 10. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ( ΑΜΚΑ)
 11. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (ΑΦΜ)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.