Προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες»

Ανακοινώνεται η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες», του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει με φυσική παρουσία ή με αποστολή συστημένου φακέλου, έως 31-08-2020, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Leave a Reply

Your email address will not be published.