Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα VOUCHER ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα VOUCHER ανέργων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς,  υπενθυμίζει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε δύο (2) νέα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με τις εξής προθεσμίες:

  1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολή αιτήσεων έως 13 Σεπτεμβρίου 2019
  2. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» υποβολή αιτήσεων έως 23 Αυγούστου 2019.

Αντικείμενο των δύο  προγραμμάτων αποτελεί η παροχή σε άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25-45 ετών (ημερομηνίες γέννησης 1/1/1974 – 30/9/1994) πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής), των εξής υπηρεσιών:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  2. Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 400 ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (διάρκειας περίπου 4 μηνών)
  3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  4. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας 200 ωρών (διάρκειας περίπου 6 εβδομάδων).

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 2.800,00€. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών τουλάχιστον Β2 επιπέδου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και την διαδικασία υποβολής Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, καθημερινά (08:00 έως 15:00) και στο τηλέφωνο 2467025388. Επίσης αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα μπορούν να βρουν διαδικτυακά στο https://kekorestias1.webnode.gr/

 

Για το Κ.Ε.Κ.

Μέλλιος Παναγιώτης

                     Διευθυντής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.