Προειδοποίηση για τον Iό της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας

Προειδοποίηση για τον Iό της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας

Σύμφωνα με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, ενημερώνουμε τους καλλιεργητές τομάτας, τα φυτώρια, σημεία πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, και τους γεωπόνους, ότι το Υπουργείο, επιμελήθηκε φυλλάδιο σχετικά με τον οργανισμό ¨Ιό της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας (Τomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV)¨.

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στο παρακάτω link:

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/Fytoeigionomikos_Elegxos/ToRFV_nppo_tomato_bpi.pdf

Ο Ιός της Καστανής Ρυτίδωσης των Καρπών της Τομάτας (Τomato Brown Rugose Fruit Virus – ToBRFV), είναι μια νέα ασθένεια που απειλεί τις καλλιέργειες τομάτας και πιπεριάς της Ελλάδας, γιαυτό θα πρέπει οι καλλιεργητές, καθώς και όσοι διακινούν πολλαπλασιαστικό υλικό, να συμμορφωθούν με τις οδηγίες  του υπουργείου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος όροφος, στο τηλ. 2467350248, 253 κα. Μιχαλοπούλου Κων/να, Δώμου Χριστίνα,.

Leave a Reply

Your email address will not be published.