ΠΕ Καστοριάς: Ετήσια Κατάθεση Δικαιολογητικών Πολιτιστικών Σωματείων έως 31/3/19

ΠΕ Καστοριάς: Ετήσια Κατάθεση Δικαιολογητικών Πολιτιστικών Σωματείων έως 31/3/19

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας γνωστοποιείται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της εποπτείας της υπηρεσίας για τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, σε εφαρμογή του άρθρου 29 & 30 του Ν.281/1914,όπως τροποποιήθηκε, ενημερώνει ΟΛΟΥΣ τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Νομού Καστοριάς για την υποχρέωση της Ετήσιας κατάθεσης των δικαιολογητικών, που αναγράφονται παρακάτω, καθώς και των βιβλίων που υποχρεώνονται να τηρούν, στα γραφεία της Υπηρεσία μας.

Δικαιολογητικά:

  1. Ο απολογισμός ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου του προηγούμενου-κλειστού έτους
  2. Ο οικονομικός απολογισμός (εσόδων –εξόδων) του προηγούμενου-κλειστού έτους
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής, η οποία εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα πεπραγμένα και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  4. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος
  5. Προϋπολογισμός επόμενου έτους

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται έως και τις 31 Μαρτίου κάθε έτους (για το κλειστό προηγούμενο έτος ) και μετά την παρέλευση του παραπάνω οριζόμενου χρόνου δε θα θα γίνεται έλεγχος των  απολογιστικών στοιχείων  από την υπηρεσία μας.

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι, πέραν του οριζόμενου χρόνου ΔΕΝ θα χορηγούνται από την υπηρεσία μας σε συλλόγους, που δεν έχουν προβεί στην εμπρόθεσμη ετήσια κατάθεση προς έλεγχο των δικαιολογητικών, Βεβαιώσεις εν ενεργεία συλλόγου για οποιαδήποτε χρήση.

Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας,  ισόγειο, γραφείο 11, τηλέφωνο 2467350217 , αρμόδιος υπάλληλος  Παγούνης Νίκος και στον 2ο όροφο, γραφείο 13, τηλέφωνο 2467350284, αρμόδια υπάλληλος Ρεσίνη Σοφία.

Καστοριά 26-02-2018

Leave a Reply

Your email address will not be published.