ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας: Απολογισμού 2020 και Προγραμματισμός Α’ τριμήνου 2021

ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας: Απολογισμού 2020 και Προγραμματισμός Α’ τριμήνου 2021

Υπό τον Συντονισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα έγινε για πρώτη φορά η Παρουσίαση από τους Τμηματάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Απολογισμού 2020 και Προγραμματισμού Α’ τριμήνου 2021.

▪️Μετά την παρουσίαση του απολογισμού διαδικτυακά́ από τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές των υπηρεσιών και με το συντονισμό́ της δράσης από τον Εκτελεστικό́ Γραμματέα Γρηγόρη Γρηγοριάδη, δόθηκε η ευκαιρία για πρώτη φορά στην καριέρα τους να παρουσιάσουν τον δικό́ τους απολογισμό́ και προγραμματισμό́, οι 124 τμηματάρχες της Περιφέρειας.

▪️Οι τμηματάρχες είναι το κατ’ εξοχήν εκτελεστικό́ όργανο της Περιφέρειας, η δύναμη των υπηρεσιών, οι συντονιστές και οι επιβλέποντες της υλοποίησης των στόχων και του οράματος του Περιφερειάρχη μας Γιώργου Κασαπίδη, για υπηρεσίες αποδοτικές, λειτουργικές, με σεβασμό́ στον άνθρωπο και  σκοπό́ την άριστη εξυπηρέτηση του πολίτη.

▪️Η εμπειρία μοναδική́ για όλους, παρουσιάστηκε σε αδρές γραμμές το έργο που τελέστηκε, αντηλλάγησαν απόψεις, κατατέθηκαν προτάσεις, βγήκαν συμπεράσματα που θα μας κάνουν όλους καλύτερους στην εκτέλεση του έργου μας. Εμπεδώθηκε η ανάγκη της συνεργασίας, της συνέργειας μεταξύ των στελεχών και η απόλυτη κατανόηση ότι τελικός αποδέκτης και κριτής μας είναι ο πολίτης. Αυτόν τον πολίτη οφείλουμε να υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για να πετύχουμε τον τελικό στόχο που είναι η χαρά και το χαμόγελο των ανθρώπων μας, η ανάπτυξη και η ευημερία του τόπου μας.

▪️Τέλος, δόθηκαν λύσεις σε προβλήματα που αναφέρθηκαν και δρομολογούνται άμεσα δράσεις για την ψηφιοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών υλοποίησης του έργου μας .

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.