Παρέμβαση της Μαρίας Αντωνίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας

Παρέμβαση της Μαρίας Αντωνίου  στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών έχει συνεισφέρει αποφασιστικά τα τελευταία χρόνια στην ενδυνάμωση της σύγχρονης δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, πληροφόρηση αλλά και την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα πολιτικά δρώμενα.

Ωστόσο, δεν πρέπει κανείς να παραγνωρίσει και τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν από τη χειραγώγηση τους. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να μην αλλοιωθεί η ίδια η φύση των παραδοσιακών κοινοβουλευτικών θεσμών. Όπως επίσης και μία ισορροπία μεταξύ της παράδοσης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Η Νέα Δημοκρατία ενθαρρύνει απόλυτα την αξιοποίηση των νέων και ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει παρουσιάσει αναλυτικά την ψηφιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας που στοχεύει στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και στην ευρεία ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μία ανάπτυξη η οποία θα πρέπει να ξεκινά από το σχολείο, με τη χρήση υπολογιστών, την ψηφιακή επικοινωνία και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, ούτως ώστε όλοι οι μαθητές να αποκτούν πιστοποιητικό βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι την πρώτη λυκείου και να εφοδιάζονται με τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για το μέλλον.

Leave a Reply

Your email address will not be published.