Παράκληση ΔΕΥΑ Καστοριάς

Παράκληση ΔΕΥΑ Καστοριάς

Παρακαλούμε σεβαστείτε τους συμπολίτες μας!
Κατόπιν των πολλών παραπόνων που δέχθηκε η ΔΕΥΑΚ για την έλλειψη νερού σε ορισμένες περιοχές, παρακαλούνται για άλλη μία φορά οι καταναλωτές να αποφεύγουν την άσκοπη κατανάλωση πόσιμου νερού προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στην επάρκειά του. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των πολιτών στους οικισμούς, καθώς εξαιτίας των ποτισμάτων δημιουργείται πρόβλημα σε πολλές οικίες συμπολιτών τους, που δεν έχουν πόσιμο νερό εξαιτίας αυτού του φαινομένου.
Υπενθυμίζουμε ότι η ΔΕΥΑΚ παρέχει το νερό μόνο για ύδρευση και απαγορεύεται η χρήση του για άρδευση, πότισμα δένδρων, κηπευτικών, πλύσιμο αυτοκινήτων, αυλών κ.λ.π., η οποία στερεί νερό υδροδότησης από άλλους δημότες.
Πρέπει όλοι σαν καταναλωτές, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φροντίζουμε για τη μεγαλύτερη οικονομία.
Η άσκοπη κατανάλωση του νερού θα μας οδηγήσει σε διακοπές υδροδότησης με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία όλων μας.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας,

Leave a Reply

Your email address will not be published.