Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου για φυσικό αέριο: “Ευτυχώς γι’ αυτούς, εμείς δουλεύουμε”

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου για φυσικό αέριο: “Ευτυχώς γι’ αυτούς, εμείς δουλεύουμε”

Ακολουθεί η δήλωση του Δημάρχου Καστοριάς Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου που αφορά το πρόγραμμα διανομής φυσικού αερίου:

Επιστροφή στην κανονικότητα, παρά τις προσπάθειες ορισμένων να μας τη στερήσουν. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα διανομής φυσικού αερίου που ανακοίνωσε επίσημα σήμερα η ΔΕΔΑ, τα δίκτυα φυσικού αερίου στον άξονα Καστοριά-Μανιάκοι-Άργος Ορεστικό-Γρεβενά θα ξεκινήσουν το 2021, έναντι των δικτύων του ενεργειακού άξονα που θα ξεκινήσουν το 2022-2023. Η απόλυτη επιβεβαίωση των λεγομένων μας. Η απόλυτη επιβεβαίωση των προσπαθειών μας, όσο κι αν αυτό ενοχλεί ορισμένους που φλύαρα επιλέγουν να έχουν κοντή μνήμη. Δυστυχώς γι’ αυτούς, εμείς θυμόμαστε. Ευτυχώς γι’ αυτούς, εμείς δουλεύουμε.

Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου

Ακολουθούν αναλυτικά πληροφορίες που αφορούν την ανακοίνωση της ΔΕΔΑ για το πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής

Το πρόγραμμα διανομής του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία – Ως το τέλος του 2023 η τροφοδότηση των μονάδων τηλεθέρμανσης

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε. για την περίοδο 2020-2024.Σύμφωνα με αυτό η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκαταλέγεται στην ενότητα Ανάπτυξης του νέου Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Καστοριά , Γρεβενά, Άργος Ορεκτικό, Μανιάκοι θα συνδεθούν πρώτοι μέσα στην πενταετία. Στα δίκτυα αυτά, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 2244 Οικιακοί, 560 Εμπορικοί και 4 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 26.239 MWh για τους Οικιακούς, 45.676 MWh για τους Εμπορικούς και 28.338 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 16.020.244.

Σε Αμύνταιο, Φλώρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, εκτιμάται ότι θα συνδεθούν 234 Οικιακοί, 106 Εμπορικοί και 3 Βιομηχανικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.446 MWh για τους Οικιακούς, 6.375 MWh για τους Εμπορικούς και 668.000 MWh για τους Βιομηχανικούς Τελικούς Πελάτες. Στο σχεδιασμό είναι η τροφοδότηση των τηλεθερμάνσεων πλην της Φλώρινας στην οποία θα αναπτυχθεί δίκτυο διανομής στον αστικό ιστό της πόλης. Μάλιστα όλα τα χιλιόμετρα θα κατασκευαστούν το 2022 και 2023, σε αντίθεση με την Καστοριά και το Άργος Ορεστικό όπου θα ξεκινήσουν από το 2021. Το συνολικό προβλεπόμενο κόστος εγκατάστασης ανέρχεται σε 25.129.348 € κ.

Σε συνέχεια της ένταξης στο «Πρόγραμμα ΕΣΦΑ 2020-2029» του ΔΕΣΦΑ του σημείου εξόδου στη θέση Περδίκκα και αναφορικά με τις πόλεις Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Αμύνταιο και Φλώρινα, η ΔΕΔΑ βρίσκεται στο στάδιο των τελικών διαβουλεύσεων με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου, σε πρώτη φάση, να εκπονηθούν οι τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Στη συνέχεια θα εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες βασικού σχεδιασμού των δικτύων για την τροφοδότηση των μονάδων τηλεθέρμανσης των ανωτέρω πόλεων πλην της πόλης της Φλώρινας στην οποία θα αναπτυχθεί δίκτυο διανομής στον αστικό ιστό της πόλης. Το έργο προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.

Ιωάννα Παπαδημητρίου

http://www.prlogos.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.