Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΠΕ Καστοριάς λόγω covid-19

Πίνακας Κατάταξης Προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΠΕ Καστοριάς λόγω covid-19

Από το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι  έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διοικητηρίου (στο ισόγειο) καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καστοριάς,  ο πίνακας κατάταξης  και βαθμολογίας για την πρόσληψη ενός ΠΕ Κτηνιάτρου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  (ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών  αναγκών, λόγω της ανάγκης λήψης προληπτικών ή και κατασταλτικών μέτρων για τον covid-19.

Δείτε τον πίνακα Κατάταξης

Leave a Reply

Your email address will not be published.