Ο κατάλογος της Δημοτικής βιβλιοθήκης Καστοριάς στο διαδίκτυο

Ο κατάλογος της Δημοτικής βιβλιοθήκης Καστοριάς στο διαδίκτυο

Ο κατάλογος της βιβλιοθήκης βγαίνει στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Καστοριάς στην δ/νση http://62.169.232.33

 photo

Leave a Reply

Your email address will not be published.