Ολοκληρώνονται οι εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην περιοχή Πενταβρύσου από την Π.Ε. Καστοριάς

Ολοκληρώνονται οι εργασίες Αντιπλημμυρικής Προστασίας  στην περιοχή Πενταβρύσου από την Π.Ε. Καστοριάς

Ολοκληρώνονται οι εργασίες  εκτέλεσης του έργου: «Οριοθέτηση-Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Πενταβρύσου», προϋπολογισμού μελέτης 700.000€, που εκτελείται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

Το σημείο επισκέφτηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2020 ο Αντιπεριφερειάχρης Καστοριάς Δημήτρης Σαββόπουλος  με  τον Προϊστάμενο  της Τεχνικής Υπηρεσίας  Στέλιο Κοτσάκο και ενημερώθηκαν από τον ανάδοχο του έργου για την πορεία των εργασιών.

Πιο συγκεκριμένα,  οι εργασίες  που γίνονται μεταξύ Τσάκωνης και Πενταβρύσου, περιλαμβάνουν διαπλάτυνση της κοίτης του ποταμού  Αλιάκμονα και την κατασκευή αντιπλημμυρικών αναχωμάτων.  Ταυτόχρονα γίνεται επένδυση με συρματοκιβώτια, όπου κρίνεται απαραίτητο,  για την προστασία των αναχωμάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.