Ολοκλήρωση του εργαστηρίου “Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ” στην Καστοριά

Ολοκλήρωση του εργαστηρίου “Νέες τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: Η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ” στην Καστοριά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το εξ αποστάσεως ομαδικό εργαστήριο πληροφόρησης και συμβουλευτικής που πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Π.ΟΜ.Αμε.Α. (Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) Δυτικής Μακεδονίας , στο Νομό Καστοριάς με θέμα :

«ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΣΕΠ».

Το εργαστήριο απευθύνονταν σε εργαζόμενους και ανέργους και πραγματοποιήθηκε με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η πληροφόρηση και η υποστήριξη  των ενδιαφερομένων, σχετικά με την ορθή συμπλήρωση ηλεκτρονικών αιτήσεων για εργασία. Επιπλέον, δόθηκαν οδηγίες ως προς τη χρήση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ, απαντήθηκαν ερωτήματα που σχετίζονται με την αναπηρία και αναπτύχθηκαν τα θετικά μέτρα στήριξης των ατόμων που ανήκουν σε αυτή τη συλλογικότητα  καθώς και η νομοθεσία που αφορά τις διαδικασίες εύρεσης εργασίας αυτών .

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας  κ. Ισαάκ Νικολαΐδη, την επιστημονική σύμβουλο κ. Σεβαστή Τσαμπουνάρη, τη προϊσταμένη του περιφερειακού ΙΝΕ-ΓΣΕΕ  κ. Χριστίνα Κυριακύδου καθώς και όλο το διοικητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό που συνέβαλε στη δημιουργία και την ολοκλήρωση του εργαστηρίου και ευελπιστούμε στην συνέχεια της συνεργασίας μας .

Τέλος θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όσους συμμετείχαν και παρακολούθησαν το εργαστήριο  και να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία στις μελλοντικές αιτήσεις που θα υποβάλουν μέσω αυτών των εφαρμογών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.