Νοσοκομείο Καστοριάς: Άθλιο, απαράδεκτο και συκοφαντικό το δημοσίευμα της ΠΟΕΔΗΝ

Νοσοκομείο Καστοριάς: Άθλιο, απαράδεκτο και συκοφαντικό το δημοσίευμα της ΠΟΕΔΗΝ

Σε συνέχεια του άθλιου, απαράδεκτου και συκοφαντικού δημοσιεύματος της ΠΟΕΔΗΝ στις 12-10-2016, σχετικά με τα προβλήματα του Γ.Ν.Καστοριάς σε όλον τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, λόγω μη συντήρησης, συνεπεία έλλειψης χρηματοδότησης και ότι η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου μας λειτουργεί στα όριά της, καταθέτουμε τα εξής:
Όλος ο ιατρικός εξοπλισμός του Νοσοκομείου λειτουργεί και συντηρείται κανονικά.
Τα ιατρικά μηχανήματα που υποστηρίζουν ζωτικές λειτουργίες του ασθενούς, καλύπτονται από σύμβαση συντήρησης με τις εξουσιοδοτημένες εταιρείες, όπως φαίνεται από το παρακάτω πίνακα. Τα υπόλοιπα ιατρικά μηχανήματα υποστηρίζονται από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου, το οποίο αποτελείται από ένα ΠΕ Μηχανικό, ένα ΤΕ Μηχανικό και ένα ΔΕ Ηλεκτρονικό.
Στη μονάδα επεξεργασίας νερού της ΜΤΝ, έγινε πρόσφατα αντικατάσταση των μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης και αύξηση της παραγωγικότητας της μονάδος και προγραμματίζεται η εγκατάσταση νέου συστήματος επεξεργασίας νερού από προγράμματα ΕΣΠΑ. Έχουν δε αντικατασταθεί τέσσερις πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, με καινούργιες και οι υπόλοιπες είναι πλήρως λειτουργικές.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)
1 90 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Μ.Τ.Ν ΣΕΡΚΟ Ε.Π.Ε. 18/12/2015 17/12/2016 6.125,40
2 94 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ.Τ.Ν (ΤΕΜΑΧΙΑ 12) MEDIPRIME S.A. 23/12/2015 22/12/2016 44.280,00
3 91 / 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ LEON PLUS (ΤΕΜΑΧΙΑ2) ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 18/12/2015 17/12/2016 6.937,20

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το Νοσοκομείο Καστοριάς στην μαύρη λίστα των εργαζομένων σε δημόσια Νοσοκομεία

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.