Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher για ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς,  ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, ότι δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προκήρυξη του νέου προγράμματος Voucher για 10.000 ανέργους με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

Αντικείμενο του  προγράμματος, αποτελεί η παροχή, υπηρεσιών Κατάρτισης 580 ωρών, Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι όσοι πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτική δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990

Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι η α) διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, β) το ατομικό ή οικογενειακό Εισόδημα (φορολογικό έτος 2019), γ) Επαγγελματική Εμπειρία σε προγράμματα «Κοινωφελούς εργασίας»

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο ανέρχεται σε 2.520,00€.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του προγράμματος οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν Αιτήσεις συμμετοχής από 23/12/2020 έως 1/2/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την διαδικασία της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να απευθύνονται στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς, Δευτέρα έως Παρασκευή (08:00 έως 16:00) και στο τηλέφωνο 2467025388. Επίσης αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα  μπορούν να βρουν διαδικτυακά στο  https://kekkastorias.com/

 

Για το Κ.Ε.Κ.

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλλιος Παναγιώτης

                     Διευθυντής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.