Με αφορμή την επέτειο τού Πολυτεχνείου, δύο τρίστιχα τού Νίκου Δόικου

Με αφορμή την επέτειο τού Πολυτεχνείου, δύο τρίστιχα τού Νίκου Δόικου

17 Νοέμβρη – η γιορτὴ

17 Νοέμβρη σήμερα . Επέτειος τού Πολυτεχνείου . Αισίως γίναμε

οσιομάρτυρες , γιορτή , ευκαιρία για κλειστά σχολειά . Σε λίγο θα

μας κάνουν εικονίσματα να προσκυνούν τα εγγόνια τών απόντων.

 

17 Νοέμβρη – τα προεόρτια

 

Οι πατούσες φούσκωναν. Με τα υγρά του αμύνονταν το σώμα

στο καδρόνι . Μα η ψυχή ψιθύρισε «είσαι αητὸς , πετάς ψηλά».

Και πέταξε .Τόσο ψηλὰ που ο πόνος δεν μπορούσε να τον φτάσει .

Leave a Reply

Your email address will not be published.