Μείωση 40% στα ενοίκια: Από σήμερα οι δηλώσεις

Μείωση 40% στα ενοίκια: Από σήμερα οι δηλώσεις

Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας ξεκινούν σήμερα οι ψηφιακές υπεύθυνες δηλώσεις από τους επιχειρηματίες – εργοδότες για τα ωφελήματα από τη μείωση ενοικίων (επαγγελματικών ή πρώτης κατοικίας).

Το νέο έντυπο ονομάζεται «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» διαθέσιμο στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας.

Καταβάλλεται το 60% του μισθώματος
Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση καταβάλλεται το 60% του μισθώματος στα επαγγελματικά ακίνητα που παραμένουν κλειστά ή υπολειτουργούν, τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ το υπόλοιπο 40% επιδοτείται από το κράτος.

Το ίδιο θα ισχύσει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που πλήττονται, μόνο όμως για την πρώτη κατοικία. Για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων προβλέπεται αναστολή πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων για τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, τις υπεύθυνες δηλώσεις για την «έκπτωση ενοικίου» υποχρεούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ψηφιακά μέχρι την επόμενη Τρίτη 31 Μαρτίου οι επιχειρήσεις-εργοδότες

– των οποίων έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα, με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (δικαιούνται να πληρώσουν το 60% του επαγγελματικού ενοικίου) ή

– που βάσει των οριζομένων από το υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19, κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.

Υπεύθυνη δήλωση
Οι εργοδότες της πρώτης περίπτωσης – δηλαδή όσοι έχουν κλείσει προσωρινά με εντολή του κράτους – υποχρεούνται να δηλώσουν υπεύθυνα

– την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή βάσει ΚΑΔ, οριζόμενες από το υπουργείο Οικονομικών

– τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου, εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής

– τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις είναι σε αναστολή

– τυχόν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί από 13/3/2020, είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Πηγή: insider.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.