Μία σπάνια αεροφωτογραφία της Καστοριάς

Μία σπάνια αεροφωτογραφία της Καστοριάς

Μια από τις πολύ παλιές αεροφωτογραφίες της Καστοριάς, αρκετά δυσεύρετες. Ο μητροπολιτικός ναός Καστοριάς περί το 1960, πριν ακόμη ανεγερθεί το νέο μητροπολιτικό μέγαρο, που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά το 1940.

Επίσης, δεν έχουν ανεγερθεί ακόμη η τράπεζα και το οικοτροφείο θηλέων ”Η Αγία Ταβιθά”, διακρίνεται μόνο το παλιό κειμηλιοφυλάκιο (φωτ. ebay.com).

Istorika Kastorias Blogspot

Leave a Reply

Your email address will not be published.