Λειτουργία ΚΔΒΜ Καστοριάς

Λειτουργία ΚΔΒΜ Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς σύμφωνα με την ανακοίνωση της  Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και  ανταποκρινόμενη στις εξελίξεις, στη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού και την επανέναρξη λειτουργίας των ΚΔΒΜ, σας ενημερώνει ότι ορίστηκε για τις 29 Μαΐου 2020 η επαναλειτουργία τους, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.oικ 28237 ΚΥΑ (Β΄ 1699)

Οι εκπαιδευόμενοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα τμήματα την ίδια μέρα και ώρα όπως και πριν στο Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς

1.Βασικά Γερμανικά 1

2.Εθελοντισμός και  διαχείριση κινδύνων

3.Νέες Εναλλακτικές καλλιέργειες

Leave a Reply

Your email address will not be published.