Κωνσταντίνος Αβραμίδης: Προσοχή με το νερό για τα κτίρια που θα ανοίξουν!

Ενώ εστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα και άλλα κτίρια είναι κλειστά επ ‘αόριστον για να αποφευχθεί η εξάπλωση του COVID-19, η ποιότητα του νερού που παραμένει στο εσωτερικό τους δίκτυο μπορεί να αλλάξει.
Σε κτίρια σε εθνικό επίπεδο, το νερό που μένει στάσιμο για μεγάλα χρονικά διαστήματα θα μπορούσε να περιέχει ποσότητες βαρέων μετάλλων και παθογόνων που συγκεντρώνονται στους σωλήνες.
Οι συστάσεις βασίζονται σε επιπτώσεις από άλλες μελέτες στασιμότητας του νερού σε μεγάλα κτίρια. Δεδομένου ότι δεν έχει διεξαχθεί μελέτη σχετικά με εκτεταμένα, μακροπρόθεσμα κλεισίματα κτιρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν κενά γνώσης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διατήρησης σταθερής ποιότητας νερού κατά τη διάρκεια ενός τερματισμού λειτουργίας τους.
Θα ήταν συνετό οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές αυτών των κτιρίων, υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, τουλάχιστον να αδειάσουν το στάσιμο νερό από το δίκτυο ώστε επακόλουθα να ξεπλυθεί και να γεμίσει με το χλωριωμένο και φρέσκο νερό του δικτύου ύδρευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.