Κορησός: Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία αποχετευτικού δικτύου

Κορησός: Ολοκληρώθηκε η δημοπρασία αποχετευτικού δικτύου

Έγινε η διαδικασία Δημοπρασίας του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Κορησού, προϋπολογισμού 1.460.900,00 €

Συμμετείχαν 9 κατασκευαστικές εταιρείες και προσδιορίσθηκε ο ανάδοχος

Leave a Reply

Your email address will not be published.