ΚΕΚ Καστοριάς: Πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ)

ΚΕΚ Καστοριάς: Πρόσκληση ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (κωδ. Πιστ. 12101170) ως πάροχος κατάρτισης στο πλαίσιο της δράσης:  Κατάρτιση ωφελουμένων στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα κοινωνικής πρόνοιας (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» θα υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης  διάρκειας 120 έως 150 ωρών (έκαστο) στα οποία θα συμμετέχουν ωφελούμενοι της ως άνω δράσης.

Ως εκ τούτου, καλεί τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων (μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ) οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν εκπαιδευτικό έργο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτή» την οποία μπορούν να βρουν στην σελίδα https://kekkastorias.com . Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως την Τετάρτη 6 Μαΐου  2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες  πληροφορίες, στην αναλυτική «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» η οποία είναι αναρτημένη στην σελίδα μας https://kekkastorias.com .

Leave a Reply

Your email address will not be published.