ΚΕΚ Καστοριάς: Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

ΚΕΚ Καστοριάς: Νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης στην ειδικότητα:

«Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών»

διάρκειας 400 ωρών (περίπου 3 μήνες) και παράλληλα συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ της ειδικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να  σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, και να υλοποιούν επαγγελματικές εφαρμογές διαδικτυακής τεχνολογίας (όπως ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, διαδικτυακές εφαρμογές) κάνοντας χρήση δημοφιλών εφαρμογών και εργαλείων (HTML/CSS/Javascript, PHP, SQL).

Το πρόγραμμα παρέχει:

ü  Θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση 400 ωρών

ü  Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή

ü  Πιστοποιημένους εκπαιδευτές

ü  Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος

ü Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

ü 1 επαναληπτική εξέταση

ü Προπαρασκευαστικά τεστ εξετάσεων

ü Καθημερινή παροχή coffee break και snack

 Κόστος συμμετοχής:

Το σύνολο των υπηρεσιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης του προγράμματος παρέχεται με κόστος 95,00€ ανά μήνα. Συνολικό κόστος συμμετοχής 285,00€.

Αιτήσεις συμμετοχής έως την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική φόρμα υποβολή Αίτησης συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να βρουν διαδικτυακά στο https://kekorestias1.webnode.gr/ . Επίσης μπορούν να  απευθύνονται στο Κ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, καθημερινά (08:00 έως 15:00) και στο τηλέφωνο 2467025388.

 

Για το Κ.Ε.Κ
Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλλιος Παναγιώτης

                     Διευθυντής

Leave a Reply

Your email address will not be published.