ΚΕΚ Καστοριάς: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning)

ΚΕΚ Καστοριάς: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (e-learning)

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του  Δήμου Καστοριάς, υλοποίησε Δωρεάν Εισαγωγικό εξ αποστάσεως (elearning) πρόγραμμα με τίτλο:

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός για την  υλοποίηση μαθημάτων σε περιβάλλον Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης (elearning).

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 223 εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές ανεξαρτήτως ειδικότητας και εκπαιδευτικού πλαισίου.

Σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβουν στο μέλλον εκπαιδευτικό έργο με την μέθοδο  της τηλεκατάρτισης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης), ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τον εκπαιδευτικό τους σχεδιασμό και την εκπαιδευτική τους πράξη στις νέες απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα με αριθμούς:

  • 4 τηλεδιασκέψεις,
  • 223 συμμετέχοντες από 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας,
  • 669 ανθρωποώρες σύγχρονου e-learning,
  • 20 διαδραστικοί οδηγοί σε περιβάλλον ασύγχρονου e-learning,
  • 610 προβολές του ασύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού,
  • Εκπόνηση 76 Σεναρίων Διδακτικής Παρέμβασης.

 

Για το ΚΔΒΜ

 

 

Φιλίππου Χρυσούλα

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μέλλιος Παναγιώτης

Διευθυντής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.